Netco bouwers B.V.

Toolbox meeting

In onze toolboxmeeting bespreken we iedere maand, met onze bouwvakkers en andere betrokkenen belangrijke veiligheids- en operationele, minimaal drie van de onderstaande onderwerpen:


  1. Veiligheid: Bespreken van veiligheidsprocedures, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), en het identificeren en vermijden van gevaren op de bouwplaats.

  2. Risicoanalyse: Identificeren van potentiële risico's in verband met de bouw van hoogspanningsstations en het bespreken van maatregelen om deze risico's te beheersen.

  3. Werkmethoden: Het uitleggen van de specifieke werkmethoden en technieken die worden gebruikt bij de bouw van hoogspanningsstations.

  4. Planning en voortgang: Bespreken van de voortgang van het project, planning, mijlpalen en eventuele wijzigingen in de planning.

  5. Communicatie: Aandacht besteden aan effectieve communicatie tussen teamleden, inclusief het melden van incidenten of problemen.

  6. Noodprocedures: Het herzien van noodprocedures en evacuatieplannen in geval van onverwachte situaties of noodgevallen.

  7. Kwaliteitscontrole: Het bespreken van kwaliteitsnormen en -controles om ervoor te zorgen dat het werk aan de vereiste normen voldoet.

  8. Milieubeheer: Het benadrukken van milieubewuste bouwpraktijken en eventuele milieuwetgeving die moet worden nageleefd.

  9. Feedback en vragen: Het aanmoedigen van werknemers om vragen te stellen, feedback te geven en eventuele zorgen te uiten.

Agenda