Bouwers op hoog niveau

Netco bouwers B.V. is een vooraanstaand en gecertificeerd onderaannemingsbedrijf. Wij hebben meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van constructie werkzaamheden. Voortdurend in ontwikkeling om veilig en verantwoord te kunnen bouwen.

Netco bouwers B.V. - "Verbinden en betrouwbaarheid"

Verbinden

& betrouwbaarheid

Op het land is Netco bouwers begonnen met de werkzaamheden voor het “Net op zee Hollandse Kust (noord)”. De stroom van de windturbines op zee, wordt straks met 220kV kabels aan land gebracht naar het nieuwe transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee.

Bouwen aan een duurzame toekomst

Continu in ontwikkeling 

Veiligheid
Staat hoog in het vaandel

Op schema

Werken volgens planning

Gecertificeerd

In de bouw van hoogspanningsstations

Klant staat centraal

Meer dan 35 jaar ervaring

Samenwerken

Voor een duurzame toekomst

Blijf up to date

Volg onze projecten

Ambitieuze energiedoelstelling

Standaardisatie van netaansluiting

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix moet in 2030 gestegen zijn tot 80 procent.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat tegen 2030 zo’n 21 gigawatt (GW) offshore windenergie op het hoogspanningsnet moeten worden aangesloten.

Netco bouwers - “Net op zee Hollandse Kust (noord)”

Transformatorstation van ruim 11 hectare.


Netco bouwers B.V. - “Wijk aan Zee”

Tegen 2030 ongeveer
21 gigawatt energie via zee

Netco bouwers B.V. - “Wijk aan Zee”

Hoogspanningslijnen van 220 en 380 kilovolt (kV)

Ontmoet ons team

Laten we samen bouwen

Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet is voor iedereen van het grootste belang.

Netco bouwers B.V. - “Wijk aan Zee”