Netco bouwers B.V.

Bouwers op hoog niveau

Constructiewerkzaamheden

in de hoogspanningssector

Ambitieuze energiedoelstelling

Standaardisatie van netaansluiting

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix moet in 2030 gestegen zijn tot 80 procent.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat tegen 2030 zo’n 21 gigawatt (GW) offshore windenergie op het hoogspanningsnet moeten worden aangesloten.

Transformatorstation van ruim 11 hectare.


Tegen 2030 ongeveer
21 gigawatt energie via zee

Hoogspanningslijnen van 220 en 380 kilovolt (kV)

Ontmoet ons team

Laten we samen bouwen

Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet is voor iedereen van het grootste belang.

Transformatorstation van 11 hectare


Netco bouwers heeft 'onshore' de constructiewerkzaamheden verricht in goede samenwerking met CroonWolter&Dros voor Nederlandse netbeheerder TenneT. Onze projecten:

BOUWERS OP HOOG NIVEAU

Netco Bouwers B.V.


Netco bouwers B.V. is een vooraanstaand en gecertifieerd onderaannemingsbedrijf. Meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van constructie werkzaamheden.

Contact Contact
Projecten Projecten

.

.

.

Netco Bouwers B.V. | Wijk aan Zee
Lilas meten Netco
Lilas in Netco
Netcobanner1-e1338
Netcobanner1337

Verbinden

& betrouwbaarheid

Netco bouwers heeft de constructiewerkzaamheden voor het “Net op zee Hollandse Kust (noord)” afgerond. De stroom van de windturbines op zee, wordt straks met 220kV kabels aan land gebracht naar het nieuwe transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee.