Netco bouwers
Netco bouwers in actie
Netco bouwers
Netco bouwers

In Wijk aan Zee wordt aan de Zeestraat een nieuw transformatorstation gebouwd. Deze dient voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). De benodigde oppervlakte voor dit transformatorstation is ruim 11 hectare. Voor het aansluiten van het windpark Hollandse Kust (west Beta) op het elektriciteitsnetwerk wordt dit transformatorstation uitgebreid met ongeveer 2 hectare. De totale oppervlakte van het transformatorstation wordt ongeveer 13,3 hectare.

Hoogspanningsstations door heel nederland

Transformeren naar een ander niveau

Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. 

Haaksbergen

Uitbreiding netcapaciteit

Veiligheid

Elkaar attenderen

Wijk aan Zee

Hollandse Kust Noord

Samenwerken

Voor een duurzame toekomst

Eibergen

Vernieuwing station


Blijf up to date

Volg onze projecten

Netco bouwers

Bouw mee

Netco bouwers B.V. is een vooraanstaand en gecertificeerd onderaannemingsbedrijf. Wij hebben meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van constructie werkzaamheden. Voortdurend in ontwikkeling om veilig en verantwoord te kunnen bouwen.

Netco bouwers B.V. - “Net op zee Hollandse Kust (noord)”

Bouwen is onze passie

Het transformeren van windenergie

De uitbreiding van het transformatorstation bestaat onder andere uit transformatoren, compensatiespoelen, filters en schakelvelden.

Netco bouwers B.V. - “Net op zee Hollandse Kust (noord)”

Bouwen


Het noordelijk deel van Hollandse Kust (west) kan net als Hollandse Kust (noord) aansluiten op hoogspanningsstation Beverwijk.


Lees meer

Netco bouwers B.V. - “Wijk aan Zee”

Aansluiting

De aansluiting van deze windparken worden vrijwel parallel gerealiseerd. Op deze manier vindt er maar één keer hinder plaats door de werkzaamheden.


Lees meer

Netco bouwers B.V. - “Net op zee Hollandse Kust (noord)”

Wijk aan Zee


Tot en met 2023 sluit het 'Net op zee' drie nieuw te bouwen windgebieden voor de Nederlandse kust aan op het hoogspanningsnet


Lees meer